Werkwijze

Mijn manier van werken kan ik het beste samenvatten als constructief, positief, kritisch, spiegelend en relativerend.

  • Krachtgericht
  • Oplossingsgericht
  • Provocatief

Mijn aanpak als coach

Ik help je bij het zicht krijgen op wie je bent, waar je voor staat en wat je wilt bereiken. Als coach spiegel ik om jouw persoonlijke effectiviteit en vaardigheid te vergroten. Het is belangrijk dat we jouw doelen en middelen in kaart brengen, zodat je meer balans krijgt in je leven.

Een belangrijk hulpmiddel is NLP (Neurolinquïstisch programmeren). NLP helpt om op een positieve manier te kijken naar talenten en de maakbaarheid van het leven. Mijn devies is dan ook: denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden!

Tijdens de sessies zullen we je talenten, drijfveren en sleutels tot succes achterhalen. Er zal een lijst ontstaan met persoonlijke actiepunten en de onderbouwing van je persoonlijke strategie. Stapsgewijs ontstaat een steeds gerichter beeld van de zaken die jij kunt ontwikkelen. Je zult aan de slag moeten en daarom krijg je huiswerk mee. Dit huiswerk bestaat uit het lezen van artikelen en het maken van opdrachten die erop gericht zijn om jouw persoonlijke groei te maximaliseren.

Hoe zien mijn klanten er uit?

Iedereen is uniek. Toch herken ik 90% van mijn klanten aan een aantal eigenschappen ;). Veel van deze eigenschappen zijn tweeledig; aan de ene kant zijn het waardevolle krachten, anderzijds brengen deze eigenschappen ook valkuilen met zich mee. Herken jij je in een van de kenmerken? In een coachtraject kan ik jou leren optimaal je krachten in te zetten. Daarnaast bied ik je hulp en tools om beter met je valkuilen om te gaan.

Het coachtraject

1

Intakegesprek

Om helder te krijgen wat jouw vraag is en wat ik je kan bieden, is het goed om een intakegesprek te hebben. Dit duurt ongeveer een uur en is kosteloos. Als we een ‘match’ hebben, beginnen we met een traject.

2

Traject

Dit houdt in dat we meerdere keren anderhalf uur bij elkaar komen om steeds specifieker te bepalen waar en hoe jouw groei kan plaatsvinden. In dat anderhalf uur is er voldoende ruimte om naast je algemene denkwijze te kijken naar voorbeelden en uitzonderingen.

Coaching is mogelijk tijdens reguliere werktijden, maar op aanvraag ook ‘s avonds. Liever in het weekend? Voor de vroege vogels is coaching ook mogelijk op zondagochtend.

3

Evaluatie

Tijdens het traject is er blijvende afstemming om de wederzijdse verwachtingen te borgen.

Werken aan persoonlijke groei

Waar kun je aan denken bij het werken aan je persoonlijke groei? Je kunt last hebben van het feit dat je baas of partner niet op de hoogte is van jouw kwaliteiten en ambities. We gaan dan kijken hoe je hierin efficiënter kunt communiceren. Een ander actiepunt kan zijn dat je wilt gaan werken aan jouw ‘leesbaarheid’. Verwachtingen worden soms niet (duidelijk) uitgesproken, omdat er een belemmerende overtuiging is die bijvoorbeeld gebaseerd is op negatieve ervaringen.

Deze actiepunten worden altijd opgesteld in zogenaamde ‘van → naar formuleringen’. Dus: van niet leesbaar zijn voor anderen, naar duidelijk uitspreken van verwachtingen naar anderen. Uiteraard ga je vervolgens aan de slag met deze uitdagingen, zodat je belangrijke stappen kunt zetten in je persoonlijke groei.