Voor bedrijven

KuilCoaching is er voor medewerkers die te veel hooi op hun vork genomen hebben. Voor medewerkers die hulp kunnen gebruiken in hun zoektocht naar groei of uitdaging in hun baan. Voor werknemers met hoge werkdruk en de daarbij horende stress. Herken jij jezelf hierin of heb je in jouw bedrijf medewerkers die je inzicht wil meegeven t.a.v. hun kwaliteiten en ontwikkelpunten? Staat jouw bedrijf model voor groei?

Ik heb werknemers gecoacht van praktisch alle grote bedrijven. Denk aan consultants, managers, administratief medewerkers en verkopers. De meeste van deze coachees wilden graag gecoacht worden in hun leiderschap.

Wat voor vragen krijg ik?

  • Hoe kan ik de werkdruk verminderen?
  • Hoe kan ik werken aan mijn leiderschap?
  • Ik ben bang door een burn-out uit te vallen, wat nu?
  • Welke scholingsmogelijkheden zijn er voor mij?
  • Hoe haal ik weer energie uit mijn werk?

Bedrijfsgroei

Bedrijven die groeien hebben werknemers nodig die groeien. Het welzijn van werknemers is daarbij essentieel. Samen met de werkgever en de werknemer inventariseren wij ontwikkelafspraken omwille van de duurzame ontwikkeling van bedrijf en werknemer. Werknemers meer in hun kracht zetten en hen meer zicht geven hoe om te gaan met valkuilen is essentieel in het groeimodel. Voor zowel werkgever als werknemer kan een onafhankelijke buitenstaander een meerwaarde zijn voor het weer in de kracht zetten van de werknemer.

Werk- en denkprocessen worden inzichtelijk gemaakt dankzij coaching en alternatieve handelswijzen worden in kaart gebracht. Veel ervaring is opgedaan met personeel dat tegen eigen grenzen aanloopt. Je kunt hierbij denken aan een remediëringsplan of reïntegratieplan bij een burn-out of het voorkomen hiervan.

Waarom burn-out preventie?

Volgens het CBS heeft gemiddeld één op de zeven werknemers last van een burn-out. Heel vervelend voor de werknemer uiteraard, maar ook voor het bedrijf dat belangrijke krachten vaak langdurig moet missen. Financieel is dat een last voor een bedrijf; de gemiddelde kosten van een burn-out bedragen maar liefst €60.000. De wet Verbetering Poortwachter stuurt dan ook aan op een adequate re-integratieaanpak.

Veel bedrijven zijn nog niet ingesteld op individueel maatwerk. Bedrijven beschikken weliswaar over bedrijfsartsen en psychologen, maar de zorg die zij kunnen bieden is veelal niet op maat en is te weinig pragmatisch van aard. Dit laatste heb ik zelf ondervonden, toen ik kampte met een burn-out. Voor mij werd duidelijk dat een specifieke aanpak essentieel is om weer grip te krijgen op je (werkzame) leven.

Leiderschapscoaching

Leiderschapscoaching is meer dan de optelsom van een kwaliteitenanalyse. De zoektocht naar eerlijke communicatie begint bij het ontdekken van je voorkeuren en hoe deze voorkeuren te delen binnen en buiten je organisatie. Leiderschap betekent weten wie je bent, waar je voor staat en hoe dit te delen met anderen zodat effectiviteit en inspiratie hand in hand gaan. Krachtgericht coachen biedt instrumenten om op een organische manier leider te zijn. Leiderschap betekent vaak effectief handelen vanuit gelijkwaardigheid, verbinding en overtuiging.

Hulpmiddelen die ik o.a. gebruik voor coaching in leiderschap: Leerstijlen Vermunt, kernkwaliteiten van Ofman, RHETI-enneagram, modelleren (NLP).

Referenties

Leiderschapscoaching door Erik bracht me zeer duidelijke prioritering van mijn bedrijfsdoelen. Mijn bedrijfsvoering werd rustiger door meer zicht te hebben op persoonlijke uitgangswaarden en hoe deze corresponderen met mijn bedrijfswaarden. Al met al in korte tijd veel geleerd op een informele manier.

— Derio Buunk

Eigenaar Buunkbouw

Binnen een avondtraining voor ons hele team wist Erik Kuil binnen ‘no time’ een sfeer van openheid en vertrouwen te creëren, waardoor het makkelijk werd om zowel de positieve zaken als verbeterpunten duidelijk te krijgen.

Zo is het mogelijk gebleken inzicht in persoonlijke kwaliteiten te vergroten, de teamgeest te verbeteren en zodoende gezamenlijk het bedrijf naar een hoger plan te tillen.

— Ria Benders

Benders Adviesgroep

Ook heb ik gewerkt in de volgende sectoren:

  • Bankwezen
  • Frisdrankindustrie
  • Adviesgroepen
  • Bouwbedrijven